Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Lokaal bestuur in Frankrijk: De intergemeentelijke revolutie en nieuwe gemeentelijke bestuursvormen

Résumé : Het Franse lokaal bestuur geniet thans meer autonomie (in termen van hulpbronnen, legitimiteit en expertise) dan voorheen. Het ontwikkelt zich binnen kaders gesteld door de nationale staat en de Europese Unie. Van groot belang zijn vormen van intergemeentelijke samenwerking op regionaal niveau. De auteurs behandelen de veranderende kaders van de Franse lokale politiek en de vernieuwingen die zich binnen deze kaders voltrekken.
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-02420872
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, December 20, 2019 - 10:38:54 AM
Last modification on : Sunday, June 26, 2022 - 9:29:55 AM

Identifiers

Collections

Citation

Olivier Borraz, Patrick Le Galès. Lokaal bestuur in Frankrijk: De intergemeentelijke revolutie en nieuwe gemeentelijke bestuursvormen. Bestuurswetenschappen, 2003, pp.131 - 152. ⟨hal-02420872⟩

Share

Metrics

Record views

24