Accéder directement au contenu Accéder directement à la navigation
Article dans une revue

Lokaal bestuur in Frankrijk: De intergemeentelijke revolutie en nieuwe gemeentelijke bestuursvormen

Résumé : Het Franse lokaal bestuur geniet thans meer autonomie (in termen van hulpbronnen, legitimiteit en expertise) dan voorheen. Het ontwikkelt zich binnen kaders gesteld door de nationale staat en de Europese Unie. Van groot belang zijn vormen van intergemeentelijke samenwerking op regionaal niveau. De auteurs behandelen de veranderende kaders van de Franse lokale politiek en de vernieuwingen die zich binnen deze kaders voltrekken.
Type de document :
Article dans une revue
Liste complète des métadonnées

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-02420872
Contributeur : Spire Sciences Po Institutional Repository <>
Soumis le : vendredi 20 décembre 2019 - 10:38:54
Dernière modification le : vendredi 2 juillet 2021 - 13:59:53

Identifiants

Collections

Citation

Olivier Borraz, Patrick Le Galès. Lokaal bestuur in Frankrijk: De intergemeentelijke revolutie en nieuwe gemeentelijke bestuursvormen. Bestuurswetenschappen, 2003, pp.131 - 152. ⟨hal-02420872⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

37