Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

A romániai magyar kisebbség új önmeghatározásai 1989 után

Résumé : A romániai magyar kisebbség 1989 óta folyamatosan megkísérelt új önmeghatározásainak áttekintéséhez választott látószöget egy Pierre Hassneridézettel világíthatom meg: „Bármely szervezet identitása, legyen az egyéni vagy közösségi, örök egyeztetést feltételez a folytonosság és a változás, a hűség és a megújulás, az egyén és a környezet, a bent és a kint, önmagunk és mások között.” A magyar kisebbség esetében a külvilágot, a másokat a román nemzetállam, a román többség, illetve egy másik regiszterben a magyar anyanemzet jelenti. Még akkor is, ha az anyanemzet metafora tagadása a különböződésnek. Külvilág továbbá Európa is, s napjainkban a globalizált világ. A hűség és megújulás játszik közre a hagyományhoz és a modernitáshoz való viszonyulásban is. A hagyomány és modernitás közötti feszültség – még ha kitalált is – fokozódik napjainkban, hiszen a felgyorsult ritmus, a felgyorsult gazdasági, társadalmi, kulturális változások korát éljük. Ennélfogva a stabilitás támpontjai megrendültek.
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03635239
Contributor : Mojtaba MOSAVAT Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, April 8, 2022 - 12:56:23 PM
Last modification on : Saturday, April 30, 2022 - 3:36:29 AM

File

2012_Capelle-Pogacean_A_román...
Explicit agreement for this submission

Licence


Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - ShareAlike 4.0 International License

Identifiers

  • HAL Id : hal-03635239, version 1

Collections

Citation

Antonela Capelle-Pogacean. A romániai magyar kisebbség új önmeghatározásai 1989 után. Magyar Kisebbseg (Hungarian Minority), Erdélyi Hiradó, 2012, pp.99-113. ⟨hal-03635239⟩

Share

Metrics

Record views

2

Files downloads

3