Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Baklänges in i framtiden, om folkhemsnostalgi och historiska framtidsvisioner

Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03569613
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Sunday, February 13, 2022 - 12:24:53 AM
Last modification on : Tuesday, March 1, 2022 - 11:28:05 AM

Identifiers

Collections

Citation

Jenny Andersson. Baklänges in i framtiden, om folkhemsnostalgi och historiska framtidsvisioner. Christina Florin; Elisabeth Elgan; Gro Hagemann. Den självstyrande medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd, Institutet för Framtidsstudier, pp.29 - 49, 2007, 9789185619030. ⟨hal-03569613⟩

Share

Metrics

Record views

4