Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Journal articles

Muhbirliğin Kurumsallaşması ve Korku Rejiminin İnşası

Abstract : Yönetmenliğini Tunç Başaran’ın yaptığı Uçurtmayı Vurmasınlar filminin o ünlü sahnesini hatırlamayan yoktur sanırım: “Git bak bakalım işini yapıyor mu?”, “Git bak bakalım işini yapıp yapmadığına bakıyor mu?” sorularıyla uzayan, cezaevi müdürünün, gardiyanların işlerini yapıp yapmadıklarını birbirlerinin polisliğini yaptırarak denetlediği sahneden söz ediyorum. Görevlilerin başka görevliler tarafından denetlendiği bir yapı, yöneticinin astlarına ve mahkumlara güvenmediği bir cezaevi sistemi. Sahneyi cezaevi olarak değil de belli bir ülkedeki toplum olarak tasavvur edersek, yani senaristin örneğini bir topluma uyarlarsak, bir vatandaşın diğerinin polisi haline geldiği, güvensizliğin her yerde hâkim kılındığı bir toplumsal yapı resmetmiş oluruz. Bu, komşuların, eşlerin, arkadaşların, meslektaşların iktidar(lar)a bilgi aktarmak için birbirini denetlediği bir toplumun resmidir. Böyle bir toplum ihbar ve muhbirliğin gündelik yaşamda toplumsal pratiğin olağan bir parçası haline geldiği (Combe 2012) sistemleri somutlar.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03479014
Contributor : Dorian Ryser Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, December 14, 2021 - 10:51:13 AM
Last modification on : Friday, April 1, 2022 - 3:46:14 AM
Long-term archiving on: : Tuesday, March 15, 2022 - 6:37:45 PM

File

2021_Uysal_İhbar-makalesi.pd...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03479014, version 1

Collections

Citation

Ayșen Uysal. Muhbirliğin Kurumsallaşması ve Korku Rejiminin İnşası. Toplum ve Billim, 2021, 158, pp.68-86. ⟨hal-03479014⟩

Share

Metrics

Record views

36

Files downloads

14