Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Books

Demokratyczna, Tozsamosc, Polityczna: Niemcy, Polska, Francja

Résumé : Czym jest i jak się tworzy „demokratyczna tożsamość polityczna”? Jakie czynniki ją kształtują po upadku dyktatorskich reżimów? Jakie są możliwe konsekwencje tego upadku dla rodzącej się demokracji, a jakie dla kolejnej dyktatury? Jak różnicują się postautorytarne społeczeństwa i tworzona w nich tożsamość polityczna w zależności od tego, czy są one zorganizowane pluralistycznie, czy hierarchicznie? Jaką rolę gra przy tym zmiana pokoleniowa? Głównym przedmiotem prezentowanych tu badań były mechanizmy i czynniki kształtowania się pamięci, ujmowanej jako podstawowy budulec tożsamości jednostkowych i zbiorowych. Omawiane zjawiska analizowano porównawczo, na podstawie badań przeprowadzonych w Niemczech, Polsce i Francji. Ta książka pozwala zrozumieć znaczenie dziedzictwa historycznego dla formowania tożsamości współczesnych społeczeństw europejskich.
Document type :
Books
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03417759
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, November 5, 2021 - 9:46:48 PM
Last modification on : Saturday, November 6, 2021 - 4:03:29 AM

Identifiers

Collections

Citation

Jerzego Holzera, Gesine Schwan, Birgit Schwelling, Marie-Claire Lavabre. Demokratyczna, Tozsamosc, Polityczna: Niemcy, Polska, Francja. Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp.392, 2008. ⟨hal-03417759⟩

Share

Metrics

Record views

7