HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Skip to Main content Skip to Navigation
Books

Demokratyczna, Tozsamosc, Polityczna: Niemcy, Polska, Francja

Résumé : Czym jest i jak się tworzy „demokratyczna tożsamość polityczna”? Jakie czynniki ją kształtują po upadku dyktatorskich reżimów? Jakie są możliwe konsekwencje tego upadku dla rodzącej się demokracji, a jakie dla kolejnej dyktatury? Jak różnicują się postautorytarne społeczeństwa i tworzona w nich tożsamość polityczna w zależności od tego, czy są one zorganizowane pluralistycznie, czy hierarchicznie? Jaką rolę gra przy tym zmiana pokoleniowa? Głównym przedmiotem prezentowanych tu badań były mechanizmy i czynniki kształtowania się pamięci, ujmowanej jako podstawowy budulec tożsamości jednostkowych i zbiorowych. Omawiane zjawiska analizowano porównawczo, na podstawie badań przeprowadzonych w Niemczech, Polsce i Francji. Ta książka pozwala zrozumieć znaczenie dziedzictwa historycznego dla formowania tożsamości współczesnych społeczeństw europejskich.
Document type :
Books
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03417759
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, November 5, 2021 - 9:46:48 PM
Last modification on : Saturday, November 6, 2021 - 4:03:29 AM

Identifiers

Collections

Citation

Jerzego Holzera, Gesine Schwan, Birgit Schwelling, Marie-Claire Lavabre. Demokratyczna, Tozsamosc, Polityczna: Niemcy, Polska, Francja. Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp.392, 2008. ⟨hal-03417759⟩

Share

Metrics

Record views

6