Skip to Main content Skip to Navigation
Books

Imperiul în Oglindă: Strategii de mare putere în Statele Unite şi Rusia

Résumé : La momentul revenirii Rusiei pe scena internaţională, ideea de imperiu a cunoscut o reînnoire în ochii intelectualilor care căutau să influenţeze marile puteri, fie că aceştia erau neo-conservatorii de la Washington, fie neo-eurasiştii de la Moscova. Analiza tradiţiei politice în care se înscriu aceştia din urmă scoate la lumină nişte imperii care nu-şi dau numele şi care trădează mult naţionalism în spatele retoricii imperiale. Imperiul în Oglindă. Strategii de Mare Putere în Statele Unite şi Rusia este un aprofundat studiu geopolitic care încearcă să definească gradul de convergenţă dintre aceşti intelectuali şi politica externă a celor două mari puteri – Statele Unite şi Rusia – care desenează viitorul ordinii internaţionale.
Document type :
Books
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03398453
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, October 22, 2021 - 11:24:31 PM
Last modification on : Tuesday, September 27, 2022 - 1:26:36 PM

Identifiers

Citation

Benoît Pelopidas, Didier Chaudet, Florent Parmentier. Imperiul în Oglindă: Strategii de mare putere în Statele Unite şi Rusia. Editura Cartier, pp.336, 2008. ⟨hal-03398453⟩

Share

Metrics

Record views

9