Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Books

Les fronteres de la Jihad

Résumé : L’assassinat del comandant Massud un 11 de setembre va segellar la transformació de l’Afganistan en el primer emirat terrorista de la història. Al-Qaida va buscar durant deu anys la manera d’ocupar un territori de manera permanent des d’on projectar la seva subversió terrorista. I, per això, nomaditza la Jihad d’una terra a una altra per tal de vampiritzar els combats nacionals que es produeixen a diferents territoris i recuperar-los per a la seva Jihad global. En la mesura en què se li disputa aquest monopoli, la guerra contra el terrorisme d’Al-Qaida té totes les possibilitats de ser guanyada. Per entendre aquest conflicte fonamental al cor de la Jihad, Jean-Pierre Filiu ens submergeix en les arrels històriques de l’islam i ens esbossa un fresc de les Jihads de resistència anticolonial. Ens descriu la matriu de les Jihads contemporànies a l’Afganistan, la importació de Jihads devastadores a Bòsnia, a Txetxènia o al Caixmir, que han imposat el seu jou a les poblacions locals. Comprendre els envits reals i les fronteres d’aquesta guerra de Jihads és l’ambició d’aquest llibre que es nodreix a les millors fonts.
Mots-clés : Al-Qaida jihad histoire
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03398429
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, October 22, 2021 - 11:20:41 PM
Last modification on : Tuesday, January 18, 2022 - 11:42:04 AM

Identifiers

Collections

Citation

Jean-Pierre Filiu. Les fronteres de la Jihad. Edicions de 1984, pp.316, 2008, De bat a bat. ⟨hal-03398429⟩

Share

Metrics

Record views

6