Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Books

Apokalypsa v Islámu

Résumé : V této knize se Jean-Pierre Filiu zabývá pojetím apokalypsy v islámu a literaturou, jež se tomuto tématu věnuje. Autor zmiňuje nejen apokalyptické vize v Koránu a klasických pramenech muslimské tradice, ale také aktuální literární produkci, která aplikuje vizi konce věku na současný svět a která v ...více posledních letech vychází v hojném počtu. Čtenár má rovněž možnost dozvědět se o klíčových okamžicích z historie muslimských zemí, jež představy o konci světa ovlivnují a jsou s nimi pevně spjaté.
Mots-clés : islam Apocalypse
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03393987
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, October 22, 2021 - 4:16:17 AM
Last modification on : Tuesday, January 18, 2022 - 11:42:04 AM

Identifiers

Collections

Citation

Jean-Pierre Filiu. Apokalypsa v Islámu. Volvox Globator, pp.307, 2011. ⟨hal-03393987⟩

Share

Metrics

Record views

8