Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

540 dagen crisis: een scenario made in Belgium

Résumé : Politieke crises zijn in bepaalde opzichten te vergelijken met liefdesgeschiedenissen. Wie heeft na een amoureuze domper nooit stellig verklaard van z'n leven geen romance meer te beginnen? Wie heeft alle begane fouten, compleet met datum, niet steeds weer herkauwd? Maar een nieuwe liefde doet al dat leed op slag vergeten. De recente geberutenissen staan iedereen nog scherp voor ogen, maar nu de onderhandelingen zijn geslaagd, blijft er weldra nog slechts een vaag beeld hangen van de Belgische politieke crisis. Het collectieve geheugen verliest zijn scherpe kantjes en van de oude verbittering rest nier meer dan een nare herinnering. Dat mechanisme is waarschijnlijk onze redding, maar om de omvang van de crisis te kunnen overzien is het toch goed een chronologisch verloop van de gerbeurtenissen te schestsen. Dat biedt ons ook de kans om ordre te scheppen in de reeks voorvallen die 540 dagen aansleepte. Laten we hopen dat deze terugblik helpt voorkomen dat we ooit weer in dezelfde fouten vervallen.
Document type :
Book sections
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03393276
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, October 21, 2021 - 10:04:12 PM
Last modification on : Monday, March 21, 2022 - 2:50:16 PM
Long-term archiving on: : Saturday, January 22, 2022 - 9:30:09 PM

File

belgie%CC%88-begrijpen-xhardez...
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

Collections

Citation

Catherine Xhardez. 540 dagen crisis: een scenario made in Belgium. Astrid Von Busekist. België begrijpen, De Bezige Bij, pp.31 - 37, 2013. ⟨hal-03393276⟩

Share

Metrics

Record views

4

Files downloads

3