Skip to Main content Skip to Navigation
Books

Střední Evropa je jako pták s očima vzadu: O české minulosti a přítomnosti

Résumé : Pohled na české dějiny, politiku a především pečlivá analýza a sledování příčin a následků různých událostí počínaje vznikem Československa až po současné postoje k migraci a Evropské unii. Kniha je výběrem nejdůležitějších úvah, většina textů zde vychází česky poprvé, v plném znění jsou také nyní publikovány některé přednášky. Rupnik sleduje domácí poměry ve středoevropském i evropském kontextu s vnějším odstupem, ale zároveň s důkladnou znalostí vnitřních zvláštností, se zaujetím a porozuměním pro zemi, v níž se narodil a vyrůstal. V Česku i ve světě uznávaný analytik díky svému nadhledu provětrává některé zažité stereotypy a narativy a usazuje do patřičných souvislostí také řadu mýtů počínaje osudovými osmičkami v česko-slovenských dějinách, jimž je věnován úvod k této knize.
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03385280
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, October 19, 2021 - 2:24:09 PM
Last modification on : Tuesday, January 18, 2022 - 11:42:03 AM

Identifiers

Collections

Citation

Jacques Rupnik. Střední Evropa je jako pták s očima vzadu: O české minulosti a přítomnosti. Novela bohemica, pp.430, 2018. ⟨hal-03385280⟩

Share

Metrics

Record views

7