Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Journal articles

Rozhovor: ANO je historický omyl

Résumé : Současná politika vyspělého světa se štěpí na dva póly podle otázky, do jaké míry chcete vidět otevřený evropský a mezinárodní trh, do jaké míry jste schopni akceptovat mezinárodní migraci, do jaké míry jste schopni přijmout otevřenou společnost,“ říká politolog Jan Rovný, který působí na prestižní francouzské univerzitě Sciences Po. Dva opačné póly tohoto sporu u nás podle něj reprezentují Piráti a hnutí SPD. Ke stejnému dělení dochází podle Rovného nyní všude v Evropě.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-02978086
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, October 26, 2020 - 11:13:09 AM
Last modification on : Tuesday, September 27, 2022 - 1:27:33 PM

Identifiers

Collections

Citation

Jan Rovny. Rozhovor: ANO je historický omyl. Respekt, 2020, 35. ⟨hal-02978086⟩

Share

Metrics

Record views

30