Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Franţa: între integrare și suveranitate naţională

Résumé : Aceasta lucrare doreste sa prezinte o abordare integrativa a relatiilor dintre statele membre si UE. Ea nu poate fi exhaustiva. De exemplu, unii pot critica faptul ca nu exista un capitol cu privire la europenizarea guvernului subnational. Cu toate acestea, abordarea noastra este diferita de studiile existente, care fie adopta o abordare geografica (de exemplu, Wessels, Maurer si Mittag 2003; Kassim, PetersWright 2000), fie una tematica (de exemplu, Cowles, Caporaso si Risse 2001; Featherstone si Radaielli 2003) in loc de o abordare comuna. In cele din urma, am incercat sa contextualizam cele trei parti ale cartii, inclusiv prin oferirea unui ghid al lucrarilor existente, si sa adunam informatiile prin oferirea de comentarii editoriale. Speram ca lucrarea de fata va face relatiile dintre UE si statele membre accesibile unei categorii mai largi de cititori decit pina acum.
Document type :
Book sections
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-02294398
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, September 23, 2019 - 2:20:30 PM
Last modification on : Sunday, June 26, 2022 - 9:29:01 AM

Identifiers

Collections

Citation

Cornelia Woll, Richard Balme. Franţa: între integrare și suveranitate naţională. Simon Bulmer; Christian Lequesne. Statele membre ale Uniunii europene, Editura Cartier; Editura Cartier, pp.137 - 157, 2009, 9789975795531. ⟨hal-02294398⟩

Share

Metrics

Record views

27