Accéder directement au contenu Accéder directement à la navigation
Direction d'ouvrage, Proceedings, Dossier

Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek: Kuramlar ve Uygulamalar

Résumé : Sık sık “vatanseverlik”, “ulus”, “milliyetçilik” ve “etnisite” kelimelerini duyuyoruz, hatta kullanıyoruz. Peki, bu kavramların anlamları nedir? Ya da birbirlerinden farkları? Aslında anlamları ve aralarındaki fark çoğu zaman belirsiz; bazen aynı olguyu tanımlıyor, bazen çelişiyorlar.
Mots-clés : nationalisme concept
Type de document :
Direction d'ouvrage, Proceedings, Dossier
Liste complète des métadonnées

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01930782
Contributeur : Spire Sciences Po Institutional Repository <>
Soumis le : jeudi 22 novembre 2018 - 11:55:43
Dernière modification le : vendredi 2 juillet 2021 - 13:59:53

Identifiants

Citation

Alain Dieckhoff, Christophe Jaffrelot. Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek: Kuramlar ve Uygulamalar. Alain Dieckhoff; Christophe Jaffrelot. İletişim Yayınları, pp.372, 2018. ⟨hal-01930782⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

186