Skip to Main content Skip to Navigation
Directions of work or proceedings

Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek: Kuramlar ve Uygulamalar

Résumé : Sık sık “vatanseverlik”, “ulus”, “milliyetçilik” ve “etnisite” kelimelerini duyuyoruz, hatta kullanıyoruz. Peki, bu kavramların anlamları nedir? Ya da birbirlerinden farkları? Aslında anlamları ve aralarındaki fark çoğu zaman belirsiz; bazen aynı olguyu tanımlıyor, bazen çelişiyorlar.
Mots-clés : nationalisme concept
Document type :
Directions of work or proceedings
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01930782
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, November 22, 2018 - 11:55:43 AM
Last modification on : Tuesday, January 18, 2022 - 11:42:03 AM

Identifiers

Citation

Alain Dieckhoff, Christophe Jaffrelot. Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek: Kuramlar ve Uygulamalar. Alain Dieckhoff; Christophe Jaffrelot. İletişim Yayınları, pp.372, 2018. ⟨hal-01930782⟩

Share

Metrics

Record views

153