Accéder directement au contenu Accéder directement à la navigation
Direction d'ouvrage, Proceedings, Dossier

Migranci, migracje: O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie

Résumé : Do jakich krajów migruje najwięcej ludzi? Czy kobiety migrują rzadziej niż mężczyźni? Czy walka z przemytnikami wpływa na zmniejszenie migracji? Czy imigranci są zagrożeniem dla europejskiej gospodarki? Czy wydalanie cudzoziemców to w demokracji normalna praktyka? Czy emigracja oznacza dla Polaków awans społeczny? To tylko kilka z pytań, na które odpowiadają autorzy tej małej, przystępnej książki. Są nimi specjalistki i specjaliści różnych dziedzin – socjologii, antropologii, ekonomii, prawa – którzy od wielu lat prowadzą badania dotyczące migracji na świecie. Kilkadziesiąt krótkich tekstów zawiera mnóstwo konkretnych danych – liczb, faktów i dat – popartych rzeczowym i klarownym komentarzem. Książka rozwiewa wiele wątpliwości związanych z migracjami i pozwala lepiej zrozumieć to zjawisko zarówno w skali europejskiej, jak i globalnej.
Type de document :
Direction d'ouvrage, Proceedings, Dossier
Liste complète des métadonnées

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01675542
Contributeur : Spire Sciences Po Institutional Repository <>
Soumis le : jeudi 4 janvier 2018 - 15:33:24
Dernière modification le : vendredi 2 juillet 2021 - 13:59:53

Identifiants

Collections

Citation

Hélène Thiollet. Migranci, migracje: O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie. Hélène Thiollet. Karakter, pp.240, 2017. ⟨hal-01675542⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

118