HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Skip to Main content Skip to Navigation
Directions of work or proceedings

Migranci, migracje: O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie

Résumé : Do jakich krajów migruje najwięcej ludzi? Czy kobiety migrują rzadziej niż mężczyźni? Czy walka z przemytnikami wpływa na zmniejszenie migracji? Czy imigranci są zagrożeniem dla europejskiej gospodarki? Czy wydalanie cudzoziemców to w demokracji normalna praktyka? Czy emigracja oznacza dla Polaków awans społeczny? To tylko kilka z pytań, na które odpowiadają autorzy tej małej, przystępnej książki. Są nimi specjalistki i specjaliści różnych dziedzin – socjologii, antropologii, ekonomii, prawa – którzy od wielu lat prowadzą badania dotyczące migracji na świecie. Kilkadziesiąt krótkich tekstów zawiera mnóstwo konkretnych danych – liczb, faktów i dat – popartych rzeczowym i klarownym komentarzem. Książka rozwiewa wiele wątpliwości związanych z migracjami i pozwala lepiej zrozumieć to zjawisko zarówno w skali europejskiej, jak i globalnej.
Document type :
Directions of work or proceedings
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01675542
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, January 4, 2018 - 3:33:24 PM
Last modification on : Tuesday, January 18, 2022 - 11:42:03 AM

Identifiers

Collections

Citation

Hélène Thiollet. Migranci, migracje: O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie. Hélène Thiollet. Karakter, pp.240, 2017. ⟨hal-01675542⟩

Share

Metrics

Record views

90