Skip to Main content Skip to Navigation
Directions of work or proceedings

Devlet Olma Zanaatı: Osmanlı’dan Bugüne Kamu İcraatı

Résumé : Tarih, siyaset bilimi, sosyoloji, antropoloji ve coğrafya alanlarında çalışan birçok ismi bir araya getiren bu çalışma, Osmanlı’nın son dönemlerinden günümüze Türkiye’de devlet erkinin pratikte nasıl kullanıldığını farklı açılardan inceliyor. (Résumé éditeur)
Mots-clés : Turquie Etat Histoire
Complete list of metadata

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01447607
Contributor : Spire Sciences Po Institutional Repository Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, January 27, 2017 - 9:43:26 AM
Last modification on : Tuesday, January 18, 2022 - 11:42:03 AM

Identifiers

Collections

Citation

Elise Massicard, Marc Aymes, Benjamin Gourisse. Devlet Olma Zanaatı: Osmanlı’dan Bugüne Kamu İcraatı. Elise Massicard; Marc Aymes; Benjamin Gourisse. Iletisim, pp.400, 2016. ⟨hal-01447607⟩

Share

Metrics

Record views

229