Den bureaukratiske elite - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Dansk Sociologi Year : 2012

Den bureaukratiske elite

Troels Krarup
  • Function : Author
  • PersonId : 980423

Abstract

Artiklen kortlægger ved korrespondanceanalyse karriereveje for 122 topembedsmænd i centraladministrationen. Artiklen har tre anliggender: 1) at opdatere og nuancere billedet af den bureaukratiske elite i Danmark, som det kendes fra tidligere politologiske studier; 2) at positionere analysen i et europæisk perspektiv og i forhold til en anden dansk elite, topdirektører; og 3) at eksemplificere visse teoretiske og metodiske fordele ved felt- og korrespondanceanalyser uden så nær anknytning til Bourdieus sociologi, som det almindeligvist ses i magtstudier, bl.a. ved at introducere brug af idealtyper. Analysen understreger den stærke sociale reproduktion af magtens felt i statens top og den stigende ”djøficering” og politisering af centraladministrationen, men også at stadigt flere kvinder, yngre og mere alsidige karriereveje gør sig gældende. Analysen viser to vigtige modsætninger i topembedsmændenes karriereveje mellem henholdsvis feltinterne og -eksterne udgangspunkter og mellem dynamiske (moderne) og statiske (traditionelle) avancementer. På den baggrund opstilles fire idealtyper, som tjener til illustration af variation i rummet: den klassiske embedsmand, den moderne leder, specialisten og den politiske rådgiver. Overordnede ligheder med den tyske elitemodel (bred rekruttering og lille sektoriel cirkulation) og med topdirektørernes karrierevej i Danmark identificeres, men nuanceres forskelligt for hver af de fire idealtyper.
Fichier principal
Vignette du fichier
2012-den-bureaukratiske-elite.pdf (1.06 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive
Loading...

Dates and versions

hal-01295792 , version 1 (31-03-2016)

Identifiers

Cite

Troels Krarup. Den bureaukratiske elite: karriereveje og topposter i centraladministrationen. Dansk Sociologi, 2012, 23 (2), pp.43 - 65. ⟨hal-01295792⟩

Collections

SCIENCESPO SCPO_OA
79 View
112 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More