Accéder directement au contenu Accéder directement à la navigation
Article dans une revue

Misja: eksmisja. O demagogii w polityce lokalnych władz w Europie wobec Romów

Résumé : G W całej Europie likwidowane są obozowiska i prowizoryczne miasteczka romskich imigrantów. G Dlaczego władza tak ochoczo ucieka się do eksmisji? G Dlaczego - zamiast rozwiązać problem - wybiera rozwiązanie siłowe!? Likwidacje obozowisk romskich, ustawiczne i cykliczne, gwałcą prawa i god- ność ludzką. Eksmitowanym nie daje się żadnej alternatywy, żadnych ofert mieszkaniowych. Akcje te nie dość, że zubażają politykę, redukując ją do poziomu demagogii, to jeszcze utrwalają stereotypy na temat Romów. Nie będę się tu koncentrował na kwestii naruszania praw człowieka. Skupię się natomiast na politycznych i kulturowych skutkach eksmisji, aby - w kon- kluzji - przytoczyć przykłady postępowania wobec Romów opartego na zrozumieniu i solidarności.
Type de document :
Article dans une revue
Liste complète des métadonnées

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01053711
Contributeur : Spire Sciences Po Institutional Repository <>
Soumis le : vendredi 1 août 2014 - 11:28:47
Dernière modification le : lundi 21 juin 2021 - 17:42:09
Archivage à long terme le : : mardi 25 novembre 2014 - 22:47:00

Fichier

misja-eksmisja.pdf
Accord explicite pour ce dépôt

Identifiants

Collections

Citation

Tommaso Vitale. Misja: eksmisja. O demagogii w polityce lokalnych władz w Europie wobec Romów. Dialog (Pheniben), 2013, pp.88-93. ⟨hal-01053711⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

235

Téléchargements de fichiers

372