Accéder directement au contenu Accéder directement à la navigation
Article dans une revue

Droga Rzymu i ścieżka Padwy

Résumé : Jak czułbys sie, gdyby sie okazało, ze Twój sasiad jest Romem?" - tak brzmiało pytanie zadane przez Eurostat rok temu, pomiedzy lutym i marcem, () *+) obywatelom (* krajów Unii Europejskiej, z których ,-+) było narodowosci włoskiej. To typowe pytanie w badaniach nad uprzedzeniami i ksenofobia. Zmusza ono respondentów do uswiadomienia sobie własnych odczuc i do zanalizowania ich w celu zmierzenia tzw. poczucia komfortu (ang. comfort) wzgledem okreslonej grupy. Uzyskane dane pozwoliły na uszeregowanie krajów europejskich (od , do ,-) według kryterium "komfortu", tzn. poczucia bezpieczenstwa i akceptacji w stosunku do społecznosci romskiej. W czołówce znalazły sie Polska, Szwecja i Francja, natomiast na koncu uplasowały sie Włochy i Republika Czeska. We Włoszech jedynie ,+ proc. badanych stwierdziło, ze nie miałoby nic przeciwko sasiadom pochodzenia romskiego, a tylko / proc. deklarowało, iz utrzymuje kontakty z Romem lub Sinti (...).
Type de document :
Article dans une revue
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [5 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01053540
Contributeur : Spire Sciences Po Institutional Repository <>
Soumis le : jeudi 31 juillet 2014 - 12:08:48
Dernière modification le : vendredi 17 septembre 2021 - 11:42:06
Archivage à long terme le : : mardi 11 avril 2017 - 18:43:04

Fichier

droga-ryzmu.pdf
Accord explicite pour ce dépôt

Identifiants

Collections

Citation

Enrico Claps, Tommaso Vitale. Droga Rzymu i ścieżka Padwy. Dialog (Pheniben), 2011, pp.8-19. ⟨hal-01053540⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

395

Téléchargements de fichiers

196