Od Wschodu do Zachodu - Sciences Po Access content directly
Journal Articles Dialog (Pheniben) Year : 2011

Od Wschodu do Zachodu

Abstract

Poważne trudności ekonomiczne okresu transformacji, z jakimi borykały się kraje Europy Wschodniej, pojawienie się i wzmocnienie partii ultranacjonalistycznych oraz poszerzenie się granic Unii Europejskiej o kolejne państwa ze Wschodu - to tylko niektóre z przyczyn nowo powstałych ruchów migracyjnych ze wschodu na zachód Europy. Wśród przemieszczających się obywateli znaleźli się również Romowie. Migracja tej grupy etnicznej w ciągu ostatnich 15 lat zaalarmowała wiele państw i społeczeństw Starego Kontynentu. Za to wielu polityków z Europy Zachodniej wykorzystało to zjawisko do swoich celów - najpierw na gruncie lokalnym, a przez ostatnie 6-7 lat także na krajowym.
Fichier principal
Vignette du fichier
od-wschodu-do-zachodu-high-resolution.pdf (5.78 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Explicit agreement for this submission

Dates and versions

hal-01053004 , version 1 (29-07-2014)

Identifiers

Cite

Tommaso Vitale. Od Wschodu do Zachodu. Dialog (Pheniben), 2011, 1, pp.8-21. ⟨hal-01053004⟩
47 View
56 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More