Accéder directement au contenu Accéder directement à la navigation
Article dans une revue

Od Wschodu do Zachodu

Résumé : Poważne trudności ekonomiczne okresu transformacji, z jakimi borykały się kraje Europy Wschodniej, pojawienie się i wzmocnienie partii ultranacjonalistycznych oraz poszerzenie się granic Unii Europejskiej o kolejne państwa ze Wschodu - to tylko niektóre z przyczyn nowo powstałych ruchów migracyjnych ze wschodu na zachód Europy. Wśród przemieszczających się obywateli znaleźli się również Romowie. Migracja tej grupy etnicznej w ciągu ostatnich 15 lat zaalarmowała wiele państw i społeczeństw Starego Kontynentu. Za to wielu polityków z Europy Zachodniej wykorzystało to zjawisko do swoich celów - najpierw na gruncie lokalnym, a przez ostatnie 6-7 lat także na krajowym.
Type de document :
Article dans une revue
Liste complète des métadonnées

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01053004
Contributeur : Spire Sciences Po Institutional Repository <>
Soumis le : mardi 29 juillet 2014 - 12:42:34
Dernière modification le : lundi 21 juin 2021 - 17:42:26
Archivage à long terme le : : mardi 25 novembre 2014 - 20:16:42

Fichier

od-wschodu-do-zachodu-high-res...
Accord explicite pour ce dépôt

Identifiants

Collections

Citation

Tommaso Vitale. Od Wschodu do Zachodu. Dialog (Pheniben), 2011, pp.8-21. ⟨hal-01053004⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

201

Téléchargements de fichiers

140