Accéder directement au contenu Accéder directement à la navigation
Article dans une revue

Presentació : la justícia feta llei

Résumé : La justícia és un fet, no un teixit moral, ni un conjunt de normes. Per què? Senzillament perquè en qualsevol trobada entre humans es produeixen ruptures, alteracions, rancúnies, baralles, guerres i disconformitats. Començant pels artefactes humans més antics (llances i puntes de fletxes) i fins arribar als programes d’entrevistes d’avui en dia o als intercanvis de paraules corteses a l’hora del cafè, tots ells són una mostra del fet que la justícia està feta de mentides a tot arreu i en tot moment. La justícia forma part intrínseca de l’intercanvi humà. Així doncs, tractar d’equilibrar reivindicacions o punts de vista és igual que intentar equilibrar pesos i volums (...). (autore astratto)
Type de document :
Article dans une revue
Liste complète des métadonnées

https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01023783
Contributeur : Spire Sciences Po Institutional Repository <>
Soumis le : mardi 15 juillet 2014 - 11:27:52
Dernière modification le : vendredi 30 juillet 2021 - 09:08:13
Archivage à long terme le : : jeudi 20 novembre 2014 - 23:05:10

Fichier

239140.pdf
Accord explicite pour ce dépôt

Identifiants

Collections

Citation

Louis Assier Andrieu. Presentació : la justícia feta llei. Etnologia, 2010, pp.3 - 5. ⟨hal-01023783⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

155

Téléchargements de fichiers

114