D. Greef, Les prêtres-ouvriers en Belgique, unpublished mémoire de licence, 1985.

D. Van-meulder, De ereburgers. Een sociale geschiedenis van de Limburgse mijnwerkers, 2000.

D. J. Chau, Revolutie in kinderschoenen? Standpunten en activiteiten van de politiek actieve studenten aan de RUG, een overzicht van de politieke organisaties in de periode 1968-1972, pp.1985-1986

T. and A. Renard, Une biographieTis maar een begin: dokumenten voor de strijd aan de Gentse universiteit: van studentenkongres naar repressie, van repressie naar studentenkongres, 1969.

U. Libre, D. Bruxelles, and M. , 20 ans déjà, Exhibition Catalogue VAN CUTSEM (Y.), 'Mai,' une revue d'opposition socialiste, pp.1968-1973, 1980.

V. Taelen, Na de staking: de socialistische arbeidersbeweging tijdens de regering Lefèvre-Spaak (1961-65), unpublished licentiaatsverhandeling, pp.1979-1980

. Van-outrive-(-l, Les syndicats chrétiens et socialistes en Belgique: leur pouvoir dans une économie néo-capitaliste et concertée, leurs stratégies vers l'autogestion, Recherches sociologiques, issue.1, pp.3-38, 1974.

A. Tijdingen, Mei 1968 en de klassieke linkerzijde: confrontatie tussen Rood en Zwart?, pp.3-11, 1993.